donderdag 28 augustus 2014

Homeflex heeft het convenant over het huisvesten van arbeidsmigranten in Vlaardingen getekend!

Sliedrecht, augustus 2014 - De vraag naar goede huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten is nog steeds groot in Nederland. De gemeente van Vlaardingen wil daarom in samenwerking met Homeflex en diverse andere huisvesters blijven meewerken aan het op peil houden van woningen voor tijdelijke arbeidsmigranten in Vlaardingen.

In het Vlaardingse convenant staan onder meer afspraken over waar goede huisvesting aan moet voldoen, over het voorkomen van overlast voor de omgeving, over correcte arbeidsomstandigheden en arbeidsbeloning en over de juiste registratie van arbeidsmigranten. Zo zijn bijvoorbeeld eisen opgenomen over het maximum aantal bewoners per woning en de maximale huurprijs per bewoner. Ook zijn er afspraken gemaakt over meubilering en brandveiligheid en over het aanwezig zijn van een beheerder in de wooncomplexen.

Homeflex wil samen met de convenantpartners bereiken, dat het minder vaak voorkomt dat tijdelijke arbeidsmigranten uit met name Midden- en Oost-Europa onder slechte omstandigheden worden gehuisvest. De gemeente gaat daarom samen met Homeflex en de convenantpartners actief op zoek naar nieuwe en goede huisvestinglocaties.

#Convenant #Vlaardingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten